Presentasjonsteknikk
KURSLEDERPresentasjons
teknikk

Presentasjonsteknikk på norsk eller engelsk

Over 80 % av kommunikasjonen handler om kropp og stemme. Det er derfor minst like viktig å mestre selve formidlingen som å kunne det du snakker om!

Jeg setter derfor fokus på deg, ikke på produktet eller innholdet i din presentasjon, på mine kurs. Jeg er opptatt av ”kunsten å bli god på deg selv”, slik at du oppnår best mulig kontakt med dine tilhørere, ved hjelp av din personlighet og tilstedeværelse.

 

Det finnes like mange forskjellige måter å presentere på som det finnes mennesker i verden, og ingen kan påstå at det finnes kun en riktig måte å gjøre det på.

Ingen er så gode på å være deg som du.

 

Med skuespillerens verktøy skal du etter dette kurset kunne veilede deg selv

med hensyn til alt fra fokus, tilstedeværelse, nerver, stemmebruk og

kroppsbevissthet til hvordan du bør forholde deg til tekniske hjelpemidler og

bruk av sjarm og humor for å nå ditt publikum på best mulig måte.

 

Ved hjelp av NLP jobber jeg også med visualiseringsteknikker, valg av effektive strategier og selvinstruksjon. Jeg veileder slik at du unngår å gå iveien for deg selv - gjennom å øke bevisstheten rundt hva du gjør oghvordan du tenker, både før under og etter presentasjonen.

 

Først når du er bevisst dine tankemønstre og handlinger kan du forandre dem til det bedre!

 

Skuespillere jobber mer praktisk enn teoretisk, og jeg har derfor tro på å gå på gulvet og prøve ting ut, heller enn å sitte og snakke.

Å skape et trygt rom å gjøre dette i blir derved en viktig del av kurset.

Jeg vektlegger derfor humor og positive tilbakemeldinger, samtidig som jeg vil strekke hver enkelt til å fylle sitt potensial. Det er etter min mening minst like viktig å bevisstgjøres hva du gjør riktig, slik at du har noe å styre mot – som å bli gjort bevisst på hva som kommer i veien for deg og ditt budskap. Vi spenner oss mindre når vi gjør mer av noe, enn når vi prøver å styre unna noe.

Kommunikasjonstrening

Omstillinger utfordrer ofte et arbeidsmiljø som fra før kan ha vært...

SIBETH HOFF | TLF: 95205502 | HOFF@SIBETH.NO | WWW.SIBETH.NO

Vanskelige tider - vanskelige samtaler

Omstillinger utfordrer ofte et arbeidsmiljø som fra før kan ha vært preget av lojalitet, tillit og tilstedeværelse.

 

Kurs i samarbeid med Psykolog Ellen Wessel            

CV– Sibeth Hoff

Noen av mine kunder

Apotek1

AS Ringnes

Bouvet – Bergen

Bærum Kommune

Det Norske Teatret

Econa KAN

Elopak

Esso

Friskis og Svettis

Forleggerforeningen

Humanistisk Akademi

ISI

Jets Vacuum

Journalisten

Kriminalitetsforebyggende Råd

Melhus Kommune

Mitsubishi Norge

Nesodden kommune

Nycomed

Politihøgskolen

Politiets Fellesforbund

Reaktorskolen

Redningsselskapet NSSR

Riksrevisjonen

Rolls Royce

Shell

Solstrand programmet

Sparebanken Sør

Statoil

Telenor, DnB NOR

Trolltech

Ullevaal Apotek

Westerdals Reklameskole

Tekstboks: ”Dag to var bare helt fantastisk - dokker må bruke Sibeth Hoff masse. Med få ord og masse handling satte hun ting i perspektiv og satte i gang mange prosesser for videre jobbing.”

WEBDESIGN TPCONSULT AS

Tekstboks: “Vi må passe oss så vi ikke gjør intellektet til en gud; 
det har naturligvis sterke muskler, men ingen personlighet.”Albert Einstein
Tekstboks: “Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is
knowing which ones to keep.”

Scott Adams

Mine kurs - Alle i vakker skreddersøm til dine eller din bedrifts behov

KONTAKT SIBETH HOFF | TLF: 95205502 | E-POST: HOFF@SIBETH.NO | WWW.SIBETH.NO

Tekstboks: Jeg utfører også kurs i presentasjonsteknikk i samarbeid med 
KAN Econa AS