N.L.P'er Sibeth Hoff

N.L.P’er

SIBETH HOFF | TLF: 95205502 | HOFF@SIBETH.NO | WWW.SIBETH.NO

Sanger
KURSLEDERARTIST
Skuespiller

NLP  står for Nevro Lingvistisk Programmering.

Nevro - fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.

 

Lingvistisk - fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og ord skaper form og gir resonans.

 

Programmering - fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

 

Hva er NLP?

NLP handler om måten du bruker deg selv på som menneske.

Den hviler på et grunnlag om at vi selv er ansvarlige

for det som skjer i våre liv, og at vi ved å forandre

oss selv, forandrer de faktiske hendelser. Det er faktisk

mulig å endre tanker og inngrodde overbevisninger om

hva vi kan, og hva vi er verdt. Utifra dette kan vi si at NLP

er en form for selvhjelpspsykologi.

NLP er et verktøy for å bedre kommunikasjon og for å skape

endringer i fastlåste tankemønster og atferd. Det handler om å

motivere, endre overbevisninger og gi mennesker et sterkere

ståsted innenfor menneskebehandling. Med innsikt og forståelse om de psykologiske mekanismer som ligger til grunn for at vi tar de valg vi gjør, er NLP kjent som én av de mest effektive og moderne former for psykologi.

 

NLP inneholder mange teknikker innenfor kommunikasjon, forhandling, målsetning og personlig vekst.

Presentasjons
teknikkFoto: Camilla Jensen

WEBDESIGN TPCONSULT AS