Komunikasjonstrening
KURSLEDERPresentasjons
teknikk

Kommunikasjonstrening

Omstillinger utfordrer ofte et arbeidsmiljø som fra før kan ha vært preget av

lojalitet, tillit og tilstedeværelse. Manglende bevisst kommunikasjon i en kritisk fase kan skade både bedriftskulturen og omdømmet. Når man skal kommunisere et krevende budskap, er det de som har tilstedeværelse som oppnår troverdighet og tillit, mens de som mangler dette skaper avstand og påvirker endringsprosessen negativt.

For å bli bevisst egen kommunikasjon må du være i øyeblikket og være åpen og villig til å lese de rundt deg, sier skuespiller Sibeth Hoff. Hoff som jobber mye med næringslivsprosesser er opptatt av hvordan man gjennom kommunikasjon kan ivareta og bygge samarbeidskulturer som er sterke nok til å møte forandring og omstilling. Her kan næringslivsledere lære av skuespilleres evne til å være i øyeblikket.

Utdrag fra Intervju i HR Norge skrevet av Trude Sæle

SIBETH HOFF | TLF: 95205502 | HOFF@SIBETH.NO | WWW.SIBETH.NO

Noen av mine kunder

Apotek1

AS Ringnes

Bouvet – Bergen

Bærum Kommune

Det Norske Teatret

Econa KAN

Elopak

Esso

Friskis og Svettis

Forleggerforeningen

Humanistisk Akademi

ISI

Jets Vacuum

Journalisten

Kriminalitetsforebyggende Råd

Melhus Kommune

Mitsubishi Norge

Nesodden kommune

Nycomed

Politihøgskolen

Politiets Fellesforbund

Reaktorskolen

Redningsselskapet NSSR

Riksrevisjonen

Rolls Royce

Shell

Solstrand programmet

Sparebanken Sør

Statoil

Telenor, DnB NOR

Trolltech

Ullevaal Apotek

Westerdals Reklameskole

Vanskelige tider - vanskelige samtaler

Omstillinger utfordrer ofte et arbeidsmiljø som fra før kan ha vært preget av lojalitet, tillit og tilstedeværelse.

 

Kurs i samarbeid med Psykolog Ellen Wessel            

Presentasjonsteknikk på norsk eller engelsk

Over 80 % av kommunikasjonen handler om kropp og stemme. Det er derfor

minst like viktig å mestre selve formidlingen som å kunne det du snakker om!

 

Det finnes like mange forskjellige måter å presentere på som det finnes

mennesker i verden. Ingen er så gode på å være deg som du.

 

Med skuespillerens verktøy skal du etter dette kurset kunne veilede deg selv

med hensyn til alt fra fokus, tilstedeværelse, nerver, stemmebruk og

Kroppsbevissthet.

 

Ved hjelp av NLP jobber jeg også med visualiseringsteknikker.

Først når du er bevisst dine tankemønstre og handlinger kan du

forandre dem til det bedre!                 

CV– Sibeth Hoff

Tekstboks: Sibeth Hoff var gærflink” (som vi sier i Solør). Hun var kjempemorsom, flink og klarte å holde interessen oppe hele tiden! Lærte noen ”knep”.
”Det var flott å ha med Sibeth! Godt at ikke alt var teoretisk.”

WEBDESIGN TPCONSULT AS

Tekstboks: “Vi må passe oss så vi ikke gjør intellektet til en gud; 
det har naturligvis sterke muskler, men ingen personlighet.”Albert Einstein
Tekstboks: “Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is
knowing which ones to keep.”

Scott Adams

Mine kurs - Alle i vakker skreddersøm til dine eller din bedrifts behov

KONTAKT SIBETH HOFF | TLF: 95205502 | E-POST: HOFF@SIBETH.NO | WWW.SIBETH.NO

Tekstboks: Jeg utfører også kurs i presentasjonsteknikk i samarbeid med 
KAN Econa AS